Έρευνα

Σε αυτά τα βίντεο ο ιδρυτής της Μη Βίαιης Επικοινωνίας, Marshall Rosenberg εξηγεί την διαδικασία της ΜΒΕ , που μας οδηγεί να ενθυμηθούμε ξανά και να γίνει εφικτό να επαναφέρουμε στην ζωή μας την φυσική επιθυμία του ανθρώπου να προσφέρει. Ενεργοποιήστε τους ελληνικούς υπότιτλους, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται κάτω από το βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βίντεο για να εξασκηθείτε πάνω στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, καθώς και για να τη μοιραστείτε με φίλους και γνωστούς ή να διοργανώσετε την δική σας ομάδα.

 

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Marshall Rosenberg – Μέρος 1

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Marshall Rosenberg – Μέρος 2

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Marshall Rosenberg – Μέρος 3

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Marshall Rosenberg – Μέρος 4