ΘΗΤΑ ΧΩΡΟΣ


Ο χώρος των σεμιναρίων της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®
και της «Μη Βίαιης Επικοινωνίας»

 

«Θήτα Χώρος» είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing® και της Μη Βίαιης Επικινωνίας. Είναι ένας τόπος όπου στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα και τα σεμινάρια και ομάδες της Μη Βίαιης επικοινωνίας. Είναι ένας τόπος αφιερωμένος σε όλη τη ανθρωπότητα. Αφιερωμένος στο ταξίδι της αυτογνωσίας, της θεραπείας και της αγάπης.