Τι είναι Η Μη Βίαιη Επικοινωνία

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία είναι μια διαδικασία επικοινωνίας για να μπορείτε να ζήσετε αρμονικά με τους άλλους σε όλους τους τομείς της ζωή σας. Είναι μια τέχνη επικοινωνίας που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση και στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα σχέσεων: Προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή,  επαγγελματική ζωή, σχέσεις μεταξύ συνεργατών, σχέσεις με τους συναθρώπους σας, σχέσεις μεταξύ  ομάδων, σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, συνήθειες και σχέσεις μεταξύ εθνών και τέλος της σχέσης με τον ίδιο μας τον εαυτό.  Θα μάθετε να επικοινωνείτε με τέσσερα απλά και ουσιαστικά βήματα με τα οποία θα δείτε ένα τέλος στις παρεξηγήσεις, τα μαλώματα, τους διαπληκτισμούς, την αποξένωση και την απομάκρυνση και  στις συγκρούσεις είτε είναι με τους άλλους είτε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Θα μάθετε να κατανοείτε τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας και ταυτόχρονα τις ανάγκες των αγαπημένων σας προσώπων ή των άλλων.

Θα μάθετε να ομιλείτε με τρόπο που δεν θα προκαλεί την αντίδραση ή την άμυνα του άλλου αλλά την διάθεση του να επικοινωνήσει μαζί σας από καρδιάς. Θα μάθετε πώς να οδηγείτε τον άλλον  να εκφράζεται με τον ίδιον τρόπο προς εσάς. Θα μπορείτε να εντοπίζετε και να διαγράφετε όλους τους υποσυνείδητους τρόπους με τους οποίους γίνεται βίαιος ο λόγος μας παρότι δεν έχουμε την πρόθεση να πληγώσουμε τον άλλον. Τα εργαλεία που θα αποκομίσετε από αυτά τα μαθήματα κυριολεκτικά θα αλλάξουν τις σχέσεις σας για πάντα.  Η Μη Βίαιη Επικοινωνία αναπτύσσει μια γλώσσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, τις ανάγκες μας και τα συναισθήματα μας. Αυτό με τη σειρά του μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον εσωτερικό κόσμο, τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την από καρδιάς σύνδεση με τους άλλους και τον εαυτό σας, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.

 

 

 

 

 

Όπως ο Marshall Rosenberg, λέει:
«‘Οταν κατανοούμε τις ανάγκες που κινητοποιούν την δική μας ή την συμπεριφορά των άλλων, τότε δεν θα βλέπουμε εχθρούς»

 

 

Επίσης:
“Όλα όσα έχουν ενσωματωθεί στο NVC είναι απλώς πραγματικά γεγονότα σε σχέση με τη γλώσσα, την επικοινωνία, την συνειδητότητα και τη χρήση της ανθρώπινης εσωτερικής δύναμης που χρησιμοποιούμε όλοι εδώ και αιώνες. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την από καρδιάς σύνδεση με τους άλλους και τον εαυτό σας, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.” και..

” Όταν χρησιμοποιώ την Μη Βίαιη Επικοινωνία ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν ‘ακούω’ τι σκέφτεται κάποιος για εμένα. Ποτέ μην ‘ακούτε’ τι σκέφτεται κάποιος για εσάς. Με αυτόν τον τρόπο θα ζήσετε περισσότερο. Θα απολαύσετε τη ζωή περισσότερο. Απεναντίας ακούστε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος σας λέει τα λάθη σας στην ουσία προσπαθεί να πει ότι έχει μια ανάγκη που θέλει να καλύψει. Ακούστε ότι αυτός ο άνθρωπος πονάει. Μην ακούτε την ανάλυση που σας κάνει.”


Η Μη Βίαιη Επικοινωνία αναπτύσσει μια γλώσσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, τις ανάγκες μας και τα συναισθήματα μας. Αυτό με τη σειρά του μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον εσωτερικό κόσμο, τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων.

H MBE βασίζεται στις αρχές της μη βίας, δηλαδή την  φυσική κατάσταση της συμπόνοιας όπου δεν  υπάρχει βία στις καρδιές μας. Η ΜΒΕ ξεκινάει με την προυπόθεση πως όλοι είμαστε συμπονετικοί εκ φύσεως και  ότι  όταν  χρησιμοποιούμε βίαιες στρατηγικές – είτε σωματικές ή  προφορικές – είναι επειδή αυτές γαλουγήθηκαν σε εμάς από τις υπάρχουσες παραδόσεις και κουλτούρες. Η ΜΒΕ επίσης στηρίζει ότι όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες βασικές  ανθρώπινες ανάγκες και ότι κάθε πράξη μας  είναι  μια στρατηγική που έχει σαν απώτερο σκοπό την κάλυψη μιας ή περισσότερων αναγκών μας.

Οι άνθρωποι που εξασκούνται στην Μη Βίαιη Επικοινωνία βιώνουν αυθεντικότητα στην επικοινωνία τους, καλύτερη κατανόηση, εμβάθυνση στην  σύνδεση τους με τους άλλους και στην λύση  των  συγκρούσεων.

 

Βασικές αρχές της ΜΒΕ.

 • Όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν τις ίδιες ανάγκες: Έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες, αν και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες μπορεί να διαφέρουν. Σύγκρουση συμβαίνει στο επίπεδο των στρατηγικών όχι στο επίπεδο των αναγκών.
 • Όλες οι δράσεις είναι οι προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών: Η επιθυμία μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, συνειδητή ή ασυνείδητη, κρύβεται πίσω από κάθε δράση που θα αναλάβουμε. Καταφεύγουμε μόνο σε εξαναγκασμό, χειραγώγηση ή άλλες ενέργειες που δεν ικανοποιούν τις δικές μας ανάγκες ή των άλλων, όταν εμείς δεν αναγνωρίζουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
 • Τα συναισθήματα επισημαίνουν αν οι ανάγκες μας ικανοποιούνται ή παραμένουν ανεκπλήρωτες: Τα συναισθήματά μας προκύπτουν άμεσα από την εμπειρία μας από το αν οι ανάγκες μας φαίνεται να πληρούνται ή παραμένουν ανεκπλήρωτες σε μια δεδομένη περίσταση. Όταν πληρούνται οι ανάγκες μας, μπορούμε να αισθανόμαστε ευτυχείς, ικανοποιημένοι, ήρεμοι κλπ όταν οι ανάγκες μας δεν ικανοποιούνται, μπορεί να αισθανόμαστε λυπημένοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι κ.λπ.
 • Όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν την ικανότητα για ενσυναίσθηση: Έχουμε μια έμφυτη ικανότητα για ενσυναίσθηση, αν και δεν γνωρίζουμε πάντα το πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτήν.
 • Τα ανθρώπινα όντα καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω των σχέσεων τους: Αν και κάποιες ανάγκες ικανοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσα από την ποιότητα της σχέσης μας με τον εαυτό μας, συναντάμε πολλές από τις ανάγκες μας μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.
 • Τα ανθρώπινα όντα αλλάζουν: Λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης φύσης των αναγκών και των στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους, όλοι μας είμαστε δυναμικές διαδικασίες, όχι στατικές οντότητες.
 • Η επιλογή είναι εσωτερική: Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, μπορούμε να επαναφέρουμε και να κάνουμε συνειδητές επιλογές με βάση την συνειδητοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων.
 • Η βία είναι μια τραγική έκφραση των ανικανοποίητων αναγκών.
 • Κάθε ένας από εμάς έχει αξιοσημείωτους εσωτερικούς πόρους αν μας δοθεί η ενσυναίσθηση για να έρθουμε σε επαφή μαζί τους.

Οι τρεις πυλώνες της Μη Βίαιης Επικοινωνίας είναι:

 • Ειλικρινή έκφραση του ευατού μου: πώς μπορώ να είμαι ειλικρινής και να πω τι θέλω με τρόπο που οι  άλλοι θα μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν.
 • Ενσυναίσθηση προς τον άλλον: Πώς μπορώ να ακούσω τι συμβαίνει στον άλλον ακόμα και εάν δεν μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του.
 • Ενσυναίσθηση προς τον εαυτό μου: Συνειδητοποίηση του εαυτού μου ή σύνδεση με τον εαυτό μου: πώς να εξασκηθώ σε μια γλώσσα με την οποία μπορώ να στηρίξω την επίγνωσή μου για τα συναισθήματα και τις ανάγκες μου και να κάνω συνειδητές και ελεύθερες επιλογές.


Η Μη Βίαιη Επικοινωνία δεν είναι μόνο μια μορφή επικοινωνίας, αλλά μια ολιστική και συνολική προσέγγιση ζωής. Πρόκειται για το πώς να φροντίζουμε τόσο για την δική μας ευεξία όσο και για την ευεξία των άλλων δίνοντας ίση προσοχή και στα δύο.

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μας και μας βοηθά να εστιάσουμε την προσοχή μας στην:

-Ενσυναισθητική κατανόηση των άλλων χωρίς συμβιβασμούς των δικών μας αξιών και
-Έκφραση των πραγματικών μας συναισθημάτων και αναγκών ανοιχτά και με ειλικρίνεια, χωρίς κατηγορίες ή κριτική.