Υλικό σε αρχεία


Ελληνικά Αρχεία
1. Αυτό  το  αρχείο είναι η ΜΒΕ με  μια  ματιά.   MBE Πίνακας

 

English documents
Αυτό το  αρχείο  είναι ο κατάλογος των συναισθημάτων στα Αγγλικά. This doc is the feelings list in English: feelings_inventory
Αυτό το αρχείο είναι ο κατάλογος των αναγκών στα Αγγλικά. This doc is the needs list in English: needs_inventory
Αυτό το αρχείο είναι το ΝVC με μια ματιά στα Αγγλικά. Τhis doc is NCV at a glance:    NVC at a glance