Φωτογραφίες Παρουσιάσεων

Φωτογραφίες από δημόσιες παρουσιάσεις

 

Φεστιβάλ » Therapy Planet Αθήνα,  Ιανουάριος 2017


    

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΘΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΒΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

«Ευχαριστώ θερμά τους κατοίκους της Πάρου που ήρθαν σε αυτές τις παρουσιάσεις, ευχαριστώ όλους τους οργανωτές που ενδιαφέρθηκαν και προώθησαν τις παρουσιάσεις και ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου Factory Fitness  για την προσφορά της αίθουσας τους. Η Πάρος είναι ένα υπέροχο νησί και οι κάτοικοι της έχουν πολύ αθωώτητα, έτσι τους βίωσα στην παρουσίαση αλλά και στις άλλες επαφές μου μαζί τους. Ελπίζω όλα  αυτά που άκουσαν να τους ωφέλησαν και να συνεχίσουμε αυτό το έργο.  Μαρία Τελίδου».