Φωτογραφίες Σεμιναρίων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΒΕ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που καταβάλουν την προσπάθεια να μάθουν τη Μη Βίαιη Επικοινωνία. Αποτελούν τις πρώτες γενεές στην Ελλάδα για έναν ειρηνικό κόσμο, στην χώρα μας και παντού. Εύχομαι το μήνυμα τους να ανθίσει!

 

Αθήνα Απρίλιος 2017


  

Απρίλιος 2017, Θεσσαλονίκη


Μάρτιος 2017, ΠάροςMάρτιος 2017, Αθήνα


Ιανουάριος 2017, Αθήνα. Το πρώτο σεμινάριο της Μαρίας Τελίδου.